نسخه آزمایشی

شرکت پوشش فلز سمنان

ارائه دهنده پوشش قطعات صنعتی و خودرو

پوشش داکرومت بهترین جایگزین گالوانیزه برای انواع اتصالاتی مانند پیچ،مهره ، واشر ، فنر ، بست ، میخ و قطعات با استحکام بالا بوده و فاقد تردی هیدروژنی می باشد. این پوشش که از ذرات فلزی تشکیل شده که در یک بستر آلی و یا معدنی قرار دارد و با اعمال 10 میکرون از این پوشش می توان مقاومتی معادل 1000 ساعت سالت اسپری را به دست آورد.شرکت پوشش فلز سمنان با هدف جایگزینی داکرومت به جای گالوانیزه باکادری مجرب و به کارگیری ماشین آلات تمام اتوماتیک آمادگی لازم را جهت ارائه خدمات برای انواع قطعات صنعتی و خودرو را دارد.

مقایسه روشهای پوشش دهی


داکرومتگالوانیزه الکترولیتیگالوانیزه گرم
نحوه اعمال پوششِDip-Spin CoatingElectrolysis DepositDip in Hot Zinc
مکانیزم چسبندگیواکنش شیمیاییچسبندگی فلزیچسبندگی فلزی
ضخامت5-7 میکرون1-20 میکرون 40-60 میکرون
آزمون پاشش نمکSST 480 hrs minSST 24-180 hrsSST 360 hrs max
تردی هیدروژنیوجود نداردباعث شکنندگی قطعهباعث شکنندگی قطعه
عملکرد ضد خوردگی در حرارت بالاخوببدتقریبا خوب
چسبندگی با رنگخوببدبد
عملکرد ضد خوردگی گالولنیکیعالیبد تقریبا خوب
همه حقوق برای شرکت پوشش فلز سمنان محفوظ است.