نسخه آزمایشی

شرکت پوشش فلز سمنان

ارائه دهنده پوشش قطعات صنعتی و خودرو


ویژگیهای پوشش داکرومت


برتری و ویژگیهای این پوشش در مقایسه با پوشش های دیگر عبارتند از :

مقاومت به خوردگی


به ازای هر میکرون پوشش داکرومت می توان مقاومتی در حدود 100 ساعت انتظار داشت که این رقم بالاتر از سایر پوشش های فلزی است به همین دلیل این امکان وجود دارد که با ضخامت های بالا به مقاومت های بالای خوردگی رسید.


مقاومت حرارتی


در پوشش های حاصل از گالوانیزه ساختار کروماته در دمای تقریبی 100 درجه سانتیگراد تغییر یافته و این امر سبب کاهش مقاومت خوردگی پوشش کروماته می گردد. در پوشش های داکرومت پوشش می تواند تا دمای 300 درجه سانتیگراد مقاومت نماید بدون اینکه تغییری در خواص فیزیکی , شیمیایی و مقاومت خوردگی قطعه به وجود آید .


خوردگی گالوانیکی با آلومینیوم


هنگامیکه فلزات و آلیاژهای آنها که دارای پتانسیل الکتریکی متفاوت هستند درکنار هم قرار می گیرند خوردگی گالوانیکی به وجود می آید . برای دیدن این پدیده بر روی صفحه ای از جنس آلومینیوم پیچهایی با پوشش های مختلف و گشتاور مشخص بسته شده و پس از 4000 ساعت آزمون پاشش نمک( SST ) پیچها باز می شوند و همانطور که در شکل دیده می شود . بیشترین سازگاری با آلومینیوم را پوششهای داکرومت دارند .

1-Dacrotized, 2-Ni/Zn : Yellow 3-Ni/Zn : Black , 4-Fe/Zn : Yellow ,
5-Fe/Zn : Black 6-Electro-Zinc plating : Yellow ,
7-Electro-Zinc plating : Green

تردی هیدروژنی


نفوذ هیدروژن به سطح قطعه و یا لایه های درون پوشش مخصوصا در قطعاتی که تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند باعث تردی و شکنندگی قطعه می شود که به آن تردی هیدروژنی می گویند . یکی دیگر از برتریهای پوشش داکرومت این است که در عملیات اولیه جهت اکسید زدایی و در مراحل پوشش دهی از جریان برق استفاده نمی شود و حتی اگر هیدروژن در سطح قطعه و یا پوشش وجود داشته باشد در عملیات پخت که دمای آن بالای 200 درجه سانتیگراد می باشد هیدروژن محبوس شده در سطح فلز آزاد می شود .قدرت نفوذ عالی


جریان الکتریسیته اساس پوشش دهی در گالوانیزه الکترولیتی می باشد و ضخامت پوشش رابطه مستقیم با دانسیته جریان دارد بنابراین ضخامت پوشش در درون حفره ها که دانسیته جریان پایینی دارند بسیار کم و صفر می باشد ولی در پوششهای داکرومت از جریان الکتریسیته استفاده نمی شود بنابراین نفوذ در همه بخشهای قطعه یکسان است .مقاومت در برابر سایش


یکی از نقطه ضعفهای پوشش های کروماته در گالوانیزه الکترولیتی مقاومت پایین آنها در برابر سایش می باشد که این امر ممکن است در هنگام نصب و مونتاژ قطعات ایجاد شود که باعث افت شدید مقاومت خوردگی می شود در حالی که اگر در پوشش داکرومت ساییدگی ایجاد شود با خاصیت خود ترمیمی از کاهش مقاومت خوردگی جلوگیری می شود .چسبندگی رنگ


برای مقایسه چسبندگی رنگ از دو صفحه با یک نوع پوشش رنگ استفاده شده است که تفاوت این دوصفحه در پوشش پایه بوده که یکی گالوانیزه الکترولیتی و دیگری داکرومت می باشد . همانگونه که مشاهده می شود چسبندگی صفحات داکرومت بالاتر می باشد .


یکنواختی پوشش


در پوشش ها داکرومت ضخامت در تمامی سطح قطعه یکسان است اما در پوشش گالوانیزه الکترولیتی به علت وجود جریان الکتریسیته ضخامت پوشش بستگی به دانسیته جریان در سطح قطعه دارد و چون این ویژگی در تما می سطح قطعه یکسان نمی باشد بنابراین میزان پوشش ایجاد شده نیز یکسان نخواهد بود و این امر موجب بروز مشکلاتی در انجام آزمون خوردگی و همچنین مونتاژ می شود .


آلودگی محیط زیست


امروزه حذف مواد آلاینده در محصولات تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد در خط پوشش دهی داکرومت فرآیند در یک سیستم بسته انجام می شود و از مرحله آغاز پوشش دهی تا مرحله نهایی در هیچ نقطه از آب استفاده نمی شود بنا براین عملا هیچ گونه پسابی وجود ندارد که نیازی به تصفیه آن باشد .

همه حقوق برای شرکت پوشش فلز سمنان محفوظ است.