نسخه آزمایشی

شرکت پوشش فلز سمنان

ارائه دهنده پوشش قطعات صنعتی و خودرو


جهت پوشش دهی داکرومت فرآیند های زیر بر روی قطعات انجام می شود:چربی گیری

قطعات مورد نظر ابتدا وارد خط چربی گیری شده و کلیه آلودگیها از بین می رود. سپس قطعات درون خشک کن های ساتتریفیوژ خشک می شوند.


تمیز کاری مکانیکی

قطعات درون یک دستگاه Tumble blasting که مخصوص قطعات حساس می باشد تمیز می شوند.

پوشش دهی

در مرحله پایانی قطعات وارد خط پوشش دهی تمام اتوماتیک شده و عملیات پوشش دهی مطابق خواست مشتری انجام می شود.همه حقوق برای شرکت پوشش فلز سمنان محفوظ است.