نسخه آزمایشی

شرکت پوشش فلز سمنان

ارائه دهنده پوشش قطعات صنعتی و خودرو


آدرس کارخانه : سمنان شهرک صنعتی شرق- خيابان کوشش 3
کدپستی : 3535165961
تلفن : 33652039-023 دورنگار : 33653209-023
Email : info@poosheshfelez.com
URL: http://www.poosheshfelez.com

همه حقوق برای شرکت پوشش فلز سمنان محفوظ است.